ايستگاه هواشناسي ساحلي

در علم هواشناسى وضعیت فیزیکى هوا مانند دما و رطوبت، سرعت و جهت باد، فشار هوا و... مورد مطالعه قرار مي گيرد. با توجه به اهميت هواشناسي دريايي در نواحي ساحلي و بنادر كشور به منظور پيش بيني وضعيت دريا و تردد ايمن كشتي ها اداره كل مهندسي سواحل و بنادر اقدام به راه اندازي ايستگاه هاي هواشناسي ساحلي نموده است. بدين منظور دستگاه هاي ثبت مشخصه هاي هواشناسي در قالب پروژه طرح كلان ملي فناوري"طراحی،ساخت، نصب و راه اندازی شبکه ملی پایش و پیش بینی دریایی کشور" با تكيه بر توان علمي متخصصان ايراني ساخته شده و در مناطق ساحلي مورد بهره برداري قرار گرفت.بخش هاي مختلف ايستگاه هواشناسي عبارتند از:حسگر به كار رفته در دستگاه ها عبارتند از:

جعبه پردازنده ایستگاه هواشناسی

جعبه مرکزی ایستگاه هواشناسی شامل واحد پردازنده ، واحد توزیع انرژی و رادیو مودم می باشد که تصویر آن در زیر آمده است.

سامانه تامين انرژي، برق مورد نياز دستگاه را با توجه به موقعيت و شرايط محل به روش هاي زير تامين مي كند:

دكل نصب و كابل هاي رابط

تمامي حسگر هاي هواشناسي بر روي دكل نصب ميگردد و جهت نگهداري آن در وضعيت پايدار و مقاوم از كابل هاي رابط استفاده مي شود.