ایستگاه های اندازه گیری پارامترهای زیست محیطی

اداره كل مهندسي سواحل و بنادر با توجه به فقدان مطالعات مدون درباره تاثير آلاینده ها بر خوردگی سازه ها در بنادر كشور و در راستای بررسي و كاهش اثرات فاکتورهای غالب محیط زیستی برسازه های دریایی و تجهیزات بندری اقدام به اندازه گيري و بررسي فاکتورهای محیط زیستی در حوضچه بنادر تحت حاکمیت نموده است.

از آنجا كه تاكنون مطالعات مشابهي در قالب پايش و آناليز داده هاي محيط زيستي و نرخ تاثير گذاري هر يك از این پارامترها بر سازه هاي دريايي، نمايش به هنگام وضع محيط زيستي حوضچه در محوطه بندر جهت اطلاع رساني به كاركنان و همچنين ارسال داده ها به منظور ذخيره سازي و تكميل بانك اطلاعاتي در هيچ يك از بنادر ايران صورت نپذيرفته است، ابتدا بندر شهيد رجايي انتخاب و مطالعات پارامترهای محيط زيستي به منظور كنترل عوامل تاثير گذار بر سازه هاي دريايي و تجهيزات بندري صورت گرفته است.

با استفاده از پایش لحظه‌ای، وضعیت کیفیت آب بندر در هر لحظه مشخص می‌شود. این موضوع علاوه بر اینکه وضعیت کیفی آب بندرگاه را مشخص می‌سازد، گامی موثر در افزایش عمر سازه‌های ساحلی است. در نهایت پایش پارامترهای فیزیکی، شیمیایی و زیستی آب دریا برای کنترل خسارات وارده به سازه هاي دريايي بندری اعم از بتنی و فولادی دارای اهمیت ویژه می باشد. همچنین پایش پارامترهای کیفیت آب از نظر شناخت محیط زیست دریایی و بهبود کیفیت حیات آبزیان بسیار حائز اهميت مي‌باشد.


پارامترهاي قابل اندازه گيري در محدوده بندر شهيدرجايي
  • اسيديته(PH) آب دريا
  • اكسيژن محلول و آلودگي نفتي PAH
  • کدورت، دما
  • هدایت الکتریکی ...
دستگاه بلو باکس (Blue Box)

بلو باکس ساخت شرکت Go-Sys کشور آلمان بوده و محل ذخیره و جمع آوری اطلاعات ارسالی از سنسورها است. اطلاعات از هر یک از سنسورها به ماژول مربوطه و از آنجا به وسیله کابل CAN bus به بلوباکس منتقل میشوند . این اطلاعات در بلو باکس به صورت جدول، نمودار و ... قابل مشاهده هستند و میتوانند از طریق کابل شبکه، درگاه USB ،GPRS ، SMS و Email منتقل شوند.

منبع تغذیه

بلو باکس ساخت شرکتPower Supply وظیفه تامین برق Blue Box را بر عهده دارد. این دستگاه برق 990 ولت را دریافت کرده و به برق مورد نیاز Blue Box ، تبدیل می کند.

سنسورها
  • سنسور PAH
  • سنسور کدورت
  • سنسور دما وPH
  • سنسور اکسیژن محلول
  • سنسور هدایت الکتریکی